splash image

Privacy Statement

Verantwoordelijke instantie
Reyez! B.V. (hierna Reyez!) is verantwoordelijk voor het registreren, verwerken en gebruiken van jouw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming. Reyez! is via onderstaande contactgegevens bereikbaar:  

    – Oudegracht 13, 1811 CA Alkmaar
    – Telefoon: 072 57138 35
    – E-mail: info@reyez.nl

Je kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over je gegevens bij ons opvragen en je recht op correctie, blokkering of verwijdering van jouw gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien je bezwaar wil aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van je gegevens door Reyez!, kun je jouw bezwaar per e-mail of brief ook sturen naar bovengenoemde contactgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je eigen privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens
Reyez! verwerkt onderstaande persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en dus klant bent bij Reyez!

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • (zakelijk) Bankrekeningnummer
 • Gegevens die wettelijk verplicht zijn voor bijvoorbeeld belastingaangifte en boekhouding.

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Bellen of mailen met betrekking tot onze dienstverlening
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Afhandelen van betalingen
 • Verzenden van nieuwsbrieven

Reyez! verwerkt onderstaande persoonsgegevens als je het contactformulier invult op onze website:

 • Naam (voor- en/of achternaam)
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Bellen of mailen voor het beantwoorden van je vraag via het contactformulier
 • Versturen van een nieuwsbrief

Bewaartermijn persoonsgegevens
Reyez! bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de verzameldoelen te realiseren. Alle persoonsgegevens van klanten worden bewaard zolang je klant bent en/of gebruikt maakt van onze diensten.

Beveiligen persoonsgegevens
Jouw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Wij maken daarbij gebruik van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) ook wel SSL (Secure Socket Layer) genoemd. Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van je gegevens door onbevoegde personen.

Delen van persoonsgegevens
Reyez! deelt of verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens wel verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst.

Cookies
Als je de website van Reyez bezoekt plaatsen wij zogenoemde ‘cookies’. Dit zijn kleine, tijdelijke, tekstbestanden op de PC waarmee we onder andere analyseren hoe je onze website gebruikt. Hieronder staat uitgelegd welke cookies wij plaatsen, waarom en hoe deze informatie wordt gebruikt.

Analytische cookies
Wij maken gebruik van Google Analytics om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers omgaan met de website. Zo zien wij welke pagina’s bezocht worden, hoe lang de website bezocht wordt en wanneer mensen uitstappen. Deze informatie gebruiken wij vervolgens weer om de website te verbeteren.
Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het delen van data. Wij delen geen onnodige gegevens met Google en IP-adressen worden anoniem verzameld.